PSB Profi
OFERTOWNIK:

TECHNA GRUNT KONCENTRAT 1:10

Grupa produktowa: Hydroizolacje
Zastosowanie: Dom, Łazienka, Izolacje

TECHNA GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

Grunt głęboko penetrujący to rozcieńczalna wodą kompozycja na bazie kopolimeru akrylowo-styrenowego z nanocząsteczkami umożliwiającymi wysoki stopień przywierania do podłoża. Grunt zawiera substancje powierzchniowo czynne, środki przeciwpieniące i konserwujące. Nie zawiera metali ciężkich. Wyróżnia się znakomitym nawilżaniem i doskonałym przywieraniem do chłonnych podłoży.

Dodaj do ofertownika

Zastosowanie.

Gruntowanie takich podłoży jak: beton niekonstrukcyjny, anhydryt, mury, tynki, płyty gipsowo-kartonowe, cementowo-włóknowe i inne, podłoża mineralne. Jest przeznaczony do wzmacniania i ujednolicania chłonności podłoża. Ujednolica chłonność podłoża przed klejeniem płytek. Działa jako most adhezyjny dla dalszych materiałów – farb rozcieńczalnych wodą, klejów, akrylowych farb fasadowych, tynków syntetycznych, mas uszczelniających, mas wyrównujących i naprawczych na bazie dyspersji polimerowych lub polimerowych proszków redyspergowalnych i cementu.

Na zapytanie.